E-mail: betondetva@betondetva.sk Tel: 0918 390 620

Naše služby

Výroba betónu

U nás vyrábaný Betón je v zhode s normou STN EN 206+A1. SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu.

Viac info

Rozvoz betónu

Komplexný balíček služieb pre našich zákazníkov - od výroby betónu až po jeho doručenie k zákazníkovi.

Viac info

Predaj štrkov

Predaj štrkov z dvora bez rozvozu, rôzneho druhu priamo k zákazníkovi. Vyžiadajte si ponuku.

Viac info

Naše produkty

Výroba betónov

U nás vyrábaný Betón je v zhode s normou 
STN EN 206+A1. SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu.

Viac info

Dopravné služby

Dopravné služby predstavujú komplexný balíček služieb pre našich zákazníkov - od výroby betónu až po jeho doručenie k zákazníkovi.

Viac info

Liate potery

Liaty samonivelizačný, podkladový a vyrovnávací poter. Ideálny pre podlahy s podlahovým kúrením bez dodatočného vystužovania.
PRIPRAVUJEME v roku 2022 

Viac info

Výroba a predaj betónových tvárnic

Na rok 2022 pripravujeme aj výrobu betónových tvárnic, rôznych tvarov a veľkostí.

Viac info

Predaj štrkov

Štrk je nespevnený zrnitý materiál prírodného pôvodu, vzniknutý rozrušením, následným opracovaním a transportom pevnej horniny, s veľkosťami jednotlivých zŕn od 2 mm do 256 mm. Jednotlivé zrná štrkovej veľkosti sa nazývajú obliaky. Najbližšia menšia zrnitostná škála je piesok, úlomky väčšie ako 256 mm sa nazývajú balvany (v anglicky hovoriacich krajinách je rozdelenie veľkých klastov jemnejšie – s triedami 2 – 4 mm garvel, 4 – 64 mm pebble, 64 – 256 mm cobble, viac ako 256 mm boulder). Na to aby sa určitý sediment nazýval štrk, musí byť viac ako 30 % častíc (úlomkov) štrkovej veľkosti z celkového objemu sedimentu. Ak je obsah štrkových klastov menší, používa adjektívum štrkový, s príslušným názvom (štrkový piesok, štrkový íl). Spevnený ekvivalent štrku sa nazýva zlepenec (v prípade zaoblených úlomkov), alebo brekcia (v prípade ostrohranných úlomkov). Nakoľko výskyt štrkov na zemskom povrchu nie je tak častý ako výskyt pieskov, týmto názvom sa označuje aj komerčná drvina vyrábaná z horniny v kameňolomoch s priemerom zŕn 2 až 15 mm.

Ak máte záujem

napíšte nám alebo zavolajte

Andezitové štrky: 
fr. 0/4, 
fr. 4/8, 
fr. 8/16

25 €/t
bez DPH

Dunajský štrk: 
fr. 0/4, 
fr. 8/16, 
fr. 16/22

25 €/t
bez DPH

LOGISTIKA BETÓNOVANIA& ENVIRONMENT

Spojenie výroby betónu s jeho transportom t.j. dopravnými službami, ktorými disponuje spoločnosť, predstavuje 
komplexný balíček služieb pre zákazníka.

Naše zariadenia Rozvoz betónu Prípravné práce Počet
domiešavač Renault s kapacitou 9 m3 1ks
domiešavač MAN s kapacitou 12 m3 1ks
betónpumpa Mercedes s kapacitou 8m3 a dosahom 12 m3  ​ ​  1ks
betónpumpa IVECO ASTRA s kapacitou 8m3 a dosahom 12 m3 1ks