E-mail: betondetva@betondetva.sk Tel: 0918 390 620

Výroba a predaj betónových tvárnic

Naša spoločnosť zo sídlom v Detve sa zaoberá výrobou a prepravou transport betónu v oblasti Podpoľania už 10 rokov. Výrobňu betónu máme umiestnenú v areáli PD Agrosev spol. s r.o. Bottová 1, 962 12 Detva.Spoločnosť Betón Detva s.r.o. prebrala v roku 2019 betonáreň od spoločnosti AGROPARTNER s.r.o., ktorá si dlhé roky udržiavala popredné postavenie v regióne Podpoľania. Toto postavenie si chceme i naďalej udržať, preto naša spoločnosť investuje do obnovy výrobného a strojného zariadenia, ako aj do zvyšovania kvalifikácie zamestnancov.Rozširujeme portfólio o nové betónové zmesi, podľa požiadaviek trhu.

Pripravujeme na rok 2022

Kontaktujte nás