E-mail: betondetva@betondetva.sk Tel: 0918 390 620

Kontakt

Betón Detva, s.r.o. 
Bottova 1526, 962 12 – Detva
IČO: 52 397 21
DIČ: 2121006360
IČ DPH: ​SK2121006360      

Konateľ
Ing. Tomáš Melich
melich@betondetva.sk
+421 905 464 502

Vedúci betonárky 
Martin Ľalík
betondetva@betondetva.sk
+421 918 390 620       

Bankové spojenie 
SLSP: SK85 0900 0000 0051 5827 6210

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Sro.,vložka č.:36524/S

Ekonomické oddelenie

Ing. Anna Dančová
uctovnictvo@betondetva.sk

Betonáreň 

Miroslav Hanes
+421 905 848 919       

Kontaktujte nás

Betón Detva, s.r.o. 
Bottova 1526, 962 12 – Detva

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.