PREDAJ ŠTRKOV

Štrk je nespevnený zrnitý materiál prírodného pôvodu, vzniknutý rozrušením, následným opracovaním a transportom pevnej horniny, s veľkosťami jednotlivých zŕn od 2 mm do 256 mm. Jednotlivé zrná štrkovej veľkosti sa nazývajú obliaky. Najbližšia menšia zrnitostná škála je piesok, úlomky väčšie ako 256 mm sa nazývajú balvany (v anglicky hovoriacich krajinách je rozdelenie veľkých klastov jemnejšie – s triedami 2 – 4 mm garvel, 4 – 64 mm pebble, 64 – 256 mm cobble, viac ako 256 mm boulder).

Na to aby sa určitý sediment nazýval štrk, musí byť viac ako 30 % častíc (úlomkov) štrkovej veľkosti z celkového objemu sedimentu. Ak je obsah štrkových klastov menší, používa adjektívum štrkový, s príslušným názvom (štrkový piesok, štrkový íl). Spevnený ekvivalent štrku sa nazýva zlepenec (v prípade zaoblených úlomkov), alebo brekcia (v prípade ostrohranných úlomkov).

Nakoľko výskyt štrkov na zemskom povrchu nie je tak častý ako výskyt pieskov, týmto názvom sa označuje aj komerčná drvina vyrábaná z horniny v kameňolomoch s priemerom zŕn 2 až 15 mm.

RIEČNY ŠTRK

Frakcia (mm): 0/4

 

20 €/t

bez DPH

RIEČNY ŠTRK

Frakcia (mm): 8/16

 

20 €/t

bez DPH

MÁTE ZÁUJEM?

V prípade, že máte záujem o niektorý z našich produktov, neváhajte nám napísať. Veľmi radi sa Vám budeme venovať.