Betón Detva, s.r.o.

Bottova 1526, 962 12 – Detva
IČO: 52 397 21
DIČ: 2121006360
IČ DPH: SK212100636

Konateľ

Ing. Tomáš Melich – konateľ spoločnosti

Vedúci betonárky

Martin Ľalík
betondetva@betondetva.sk
+421 918 390 620

Bankové spojenie

SLSP: SK85 0900 0000 0051 5827 6210
SLSP: GIBASKBX

VUB: SK80 0200 0000 0041 1131 6153
VÚB: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Banskej Bystrici, oddiel: Sro.,vložka č.:36524/S

Ekonomické oddelenie

Ing. Anna Dančová
uctovnictvo@betondetva.sk

Betonáreň

Miroslav Hanes
+421 905 848 919

NAPÍŠTE NÁM